Místopředseda ČSSD se narodil 15. října 1958 v Čáslavi. Po absolvování Vysoké školy báňské v Ostravě pracoval jako technik v ČKD Kutná Hora. V období let 1985-1989 byl členem KSČ. V letech 1988-1991 působil jako náměstek výroby v ČSAO Čáslav. Mezi roky 1991-1995 zastával funkci vedoucího odboru hospodářství a investic Městského úřadu v Čáslavi. V letech 1995-2008 soukromě podnikal.

Do ČSSD vstoupil v roce 1995 a o tři roky později se stal poslancem a zatím ve všech parlamentních volbách, kterých se zúčastnil, svůj mandát obhájil. V období let 2003-2006 byl ministrem průmyslu a obchodu.

Ve Sněmovně je předsedou hospodářského výboru.