Miloš Malý se narodil 19. července 1954 a na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně získal magisterský titul. Nejprve se živil jako mistr na stavbách, poté pracoval například v Okresním podniku služeb v Kroměříži, na Městském národním výboru v Kroměříži nebo tamtéž jako vedoucí stavebního úřadu.

V roce 2006 byl zvolen za ČSSD do zastupitelstva Kroměříže a stal se rovněž starostou města. O dva roky později mu připadlo také křeslo v zastupitelstvu Zlínského kraje. Tam předsedá výboru pro územní plánování.

Předtím neúspěšně kandidoval do obou komor Parlamentu. Teprve v roce 2010 se mu podařilo probojovat se do Senátu ve volebním obvodu Kroměříž. Je místopředsedou ústavně-právního a členem mandátového a imunitního výboru.