Miloslava Rutová se narodila 10. listopadu 1947. Vystudovala pedagogickou fakultu a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Po studiu se seznámila s metodou kineziologie a od roku 1995 má soukromou kineziologickou poradnu v Plzni.

Je členkou hnutí ANO 2011, v němž předsedá plzeňské organizaci. V komunálních volbách v roce 2014 byla zvolena zastupitelkou města Plzně i městského obvodu Plzeň 2 - Slovany. V roce 2016 však na oba zastupitelské mandáty rezignovala, jelikož se stala poslankyní. Nahradila totiž kolegu Josefa Vozdeckého, který se funkce poslance vzdal ze zdravotních důvodů.

Ve volbách do Sněmovny v roce 2017 svůj poslanecký mandát obhájila.

Miloslava Rutová je vdaná a má dva syny.