Do účinnosti členů Sirene patří například sledování lidí přes hranice, pátrání po mezinárodně hledaných osobách v rámci schengenského prostoru a EU a plnění evropského zatykače. Má rovněž na starosti české záznamy vkládaní do SIS.

Sirene také koordinuje veškerá opatření spojená se zásahem na Čechy a Češky hledané v cizině. Úloha útvaru je v tomto případě zvláště významná, jelikož přímo zajišťuje předání hledaných osob. Zprostředkovává také výměnu informací mezi orgány, které jsou odpovědné za řešení vstupu a pobytu cizinců.

Sirene není dostupná bezprostředně pro občany, ale je neustále k dispozici zejména orgánům činným v trestních řízeních. Útvar proto spolupracuje nejen s policejními útvary všech úrovní a ze států schengenu, ale i s Celní správou a justičními složkami.

„Další úkoly NC Sirene vyplývají z její spoluzodpovědnosti za řádné fungování schengenské spolupráce, což nyní, po té, co se ČR do schengenské spolupráce plně zapojila, znamená především vyhodnocování fungování systému a dávání podnětů k potřebným vylepšením dle potřeb praxe,“ dodává Policie ČR na svých stránkách.