"Naše práce začíná u slunečního povrchu a končí u oceánského dna," prohlašují zástupci organizace, jež si klade za cíl mimo jiné informovat obyvatele o změnách životního prostředí na Zemi. Její služby hojně využívají společnosti i jednotlivci, kteří potřebují informace o dění na moři či o počasí.

Agentura denně předkládá předpovědi, monitoruje počasí a varuje před nepříznivými podmínkami. Mimo to se snaží chránit oceány i ovzduší a rozsáhlými výzkumy dosáhnout jejich efektivního využití. Svou činností výrazně podporuje námořní obchod. Produkty a služby NOAA přispívají nejen k přírodní, ale i k ekonomické vitalitě země, čímž ovlivňují více než jednu třetinu americké HDP.

Kořeny NOAA sahají do roku 1807, kdy byla založena agentura zabývající se výzkumem pobřeží. Postupně se pak toto těleso vyvíjelo podle aktuálních potřeb měnícího se prostředí. Oficiálně byl Národní úřad pro oceány a ovzduší založen v roce 1970 na návrh tehdejšího prezidenta Nixona.