Na náhradu mzdy mají nárok zaměstnanci v pracovním poměru či pracující na základě dohody o pracovní činnost. Zaměstnavatel ji vyplácí v období prvních 14 kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti či karantény. A to pouze za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny (směnami) či za svátky, pokud měl během nich pracovat.

Na náhradu mzdy nebo platu nemají dočasně práce neschopní nárok za první tři takovéto dny (tzv. karenční doba). Pokud je člověk v karanténě, dostává náhradu mzdy již od prvního dne. Karenční doba se v tomto případě neuplatňuje.

Jak se vypočítá náhrada mzdy

Zákon stanoví výši náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti takto:

 • první tři pracovní dny (směny): bez náhrady mzdy,
 • od 4. pracovního dne (směny) do 14. pracovního dne (směny): náhrada mzdy ve výši 60 procent průměrného redukovaného výdělku.

Výše náhrady mzdy při karanténě:

 • od 1. pracovního dne (směny) do 14. pracovního dne (směny): náhrada mzdy ve výši 60 procent průměrného redukovaného výdělku.

Průměrný hodinový výdělek se upraví stejně jako denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenské, přičemž se příslušné částky násobí koeficientem 0,175. Náhrada mzdy se tedy (z redukovaného průměrného hodinového výdělku) počítá od roku 2013 takto:

 • částka do 151,38 (865 x 0,175) korun: z ní se počítá 90 procent
 • částka od 151,38 do 227,15 (1298 x 0,175) korun: z ní se počítá 60 procent
 • částka od 227,15 do 454,13 (2595 x 0,175) korun: z ní se počítá 30 procent

K částce nad 454,13 korun se už nepřihlíží.

Příklad výpočtu náhrady mzdy

Pan Novotný byl v pracovní neschopnosti celkem 11 pracovních dní (88 hodin). Za první tři dny (24 hodin) mu náhrada mzdy nenáleží.

Počet hodin pracovní neschopnosti pro náhradu mzdy: 64 hodin

Průměrný hodinový výdělek (PHV): 250 korun

Redukce PHV:

 • do 151,38 korun redukce na 90 procent, tedy na: 136,242 korun 
 • nad 151,38 do 227,15 korun redukce na 60 procent, tedy na: 45,4620 korun
 • nad 227,15 do 454,13 korun redukce na 30 procent, tedy na: 6,8550 korun
 • nad 453,13 korun se redukce nezohledňuje
 • Redukovaný PHV: 188,5590 korun

Náhrada mzdy za 64 hodin: 60 procent z 188,5590 korun, tedy 113,1354 korun x 64 hodin: 7240,6656 korun

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti pana Novotného bude 7241 korun.

Jak se vypočítá nemocenská

Nemocenská se počítá z denního vyměřovacího základu. Základem pro jeho výpočet pak jsou hrubé příjmy ve 12 předcházejících kalendářních měsících. Denní vyměřovací základ se pak vypočítá jako průměr za jeden den. Denní vyměřovací základ je pro výpočet nemocenské redukován.

V roce 2014 jsou tři redukční hranice:

 • částka do 865 korun - z ní se počítá 90 procent,
 • částka od 865 do 1298 korun - z ní se počítá 60 procent,
 • částka od 1298 do 2595 korun - z ní se počítá 30 procent.

K částce nad třetí redukční hranici (2595 korun) se již nepřihlíží.

Nemocenská je potom 60 procent z denního vyměřovacího základu (DVZ).

Příklad výpočtu nemocenské:

Pan Novák stráví v pracovní neschopnosti 60 kalendářních dnů. Jeho hrubá měsíční mzda je 30 tisíc korun.

Denní vyměřovací základ pro nemocenskou je 986 korun (30 000 x 12 / 365).

Do 14. dne pracovní neschopnosti mu bude zaměstnavatel vyplácet náhradu mzdy.

Nemocenská mu přísluší od 15. do 60. dne nemoci. Bude ji tedy pobírat 46 dní.

Redukce denního vyměřovacího základu:

 • do 865 korun redukce na 90 procent, tedy na 778,50 korun 
 • nad 865 korun do 1298 korun redukce na 60 procent, tedy na 72,78 korun
 • nad 2595 korun se redukce nezohledňuje, tedy 0 korun
 • Redukovaný DVZ: 852 korun

Nemocenská od 14. do 60. dne nemoci: 60 procent z 852 korun, tedy 512 korun x 46 dnů: 23 552 korun

Nemocenská pana Nováka bude celkem 23 552 korun.