Narodila se 14. března 1954 v Brandýse nad Labem, kde žije dosud. Roku 1973 maturovala na místním gymnáziu. Poté vystudovala Univerzitu Karlovu, obor latina - bohemistika. Po revoluci vystudovala obor základy společenských věd opět na Univerzitě Karlově. Poté absolvovala kurs etické výchovy a katechetický kurs na KTF UK.

V současné době učí na gymnáziu J. S. Machara v Brandýse nad Labem. Zastává také funkci zástupkyně ředitelky pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. Od roku 2000 spolupracuje s Českou křesťanskou akademií a v současné době je členkou prezidia.

Vytvořila koncepci vzdělávacího programu pro seniory nazvaného "Nestárneme - zrajeme k moudrosti". Pro školy také vytvořila vzdělávací program "Tajemství chrámů". Od roku 2005 je členkou městského zastupitelstva v Brandýse nad Labem, kam kandidovala za Nezávislé.

Do vzniku TOP 09 nebyla členkou žádné strany.

Je vdaná a má jednoho syna. Ve volném čase se věnuje organizátorské a lektorské činnosti, zpívá v chrámovém sboru a jezdí na koni. Její osobní heslo je „S respektem a úctou”.