Narozdíl od aktivních prvků přicházejí pasivní prvky bezpečnosti na řadu až v okamžiku havárie. Jedná se o konstrukční zařízení, jejichž cílem je minimalizovat následky srážky.

Příkladem prvku pasivní bezpečnosti jsou bezpečná konstrukce karoserie nebo sloupku volantu, opěrky hlavy, bezpečnostní pásy, předpínače bezpečnostních pásů, airbagy apod.