Antonín se narodil 5. června 1962. Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita)

Po studiích se stal porodníkem v nemocnici ve Znojmě. V rozmezí let 2001-2004 pracoval v nemocnici v Pelhřimově, posléze působil jako primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě.

V roce 2005 se stal členem sociální demokracie a o tři roky později zastupitelem kraje Vysočina.

Parlamentní volby v roce 2010 znamenaly pro Antonína zisk křesla v PČR. O tři roky později si v předčasných volbách svůj mandát obhájil. Ve Sněmovně je členem výboru pro zdravotnictví.