Chirurg Petr Guziana se narodil 30. srpna 1952 v Ostravě-Zábřehu a v Olomouci vystudoval lékařskou fakultu. Od roku 1976 pracuje ve Fakultní nemocnice v Ostravě, kde byl později jmenován do funkce ordináře pro hrudní chirurgii. V tomto oboru působí též jako konzultant v Městské nemocnici v Ostravě.

V roce 1996 vstoupil do řad sociálních demokratů. Za ně byl zvolen radním a zastupitelem městského obvodu Poruba. Stal se též zastupitelem města Ostrava, kde předsedá zdravotní komisi.

Od roku 2008 je členem Senátu. Patří mu místo ve Stálé komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí a Stálé delegaci Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie. Působí také jako místopředseda výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.