Narodila se 8. června 1967 v Karviné. Absolvovala gymnázium s polským vyučovacím jazykem v Českém Těšíně a následně střední zdravotní školu v Ostravě – obor rehabilitační pracovník. Je vdaná a má dospělého syna.

Hlavní fyzioterapeutka

V roce 1991 se podílela na vytvoření denního stacionáře pro zdravotně postižené děti při Orlovské nemocnici, kde pracovala do roku 1993. Od tohoto roku působí v Lázních Darkov jako fyzioterapeut - od roku 2009 zastává funkci hlavního fyzioterapeuta. V současné době studuje v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně obory aplikovaná fyzioterapie a organizace a řízení zdravotnictví.

Chce změnu

V parlamentu je členkou výboru pro sociální politiku a zdravotnického výboru a rovněž ji najdeme ve Stále komisi pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby. Říká, že pokud chceme změnu, musíme pro to něco udělat - z toho důvodu se rozhodla nakonec do politiky vstoupit.