Dolejš se narodil 13. srpna 1970. Od roku 1994 působí jako zastupitel města Zdice nedaleko Berouna. Zde rovněž zastává funkci místostarosty.

Od roku 1996 podniká jako osoba samostatně výdělečně činná. V minulosti byl například jednatelem společnosti LZ-PROFIN, spol. s r.o., nebo členem představenstva Technického informačního servisu, a.s.

V roce 2000 vstoupil do zastupitelstva Středočeského kraje, kde setrval až do roku 2008. V roce 2006 byl za ČSSD poprvé zvolen do Sněmovny. Své křeslo v dolní komoře obhájil také pro další dvě volební období (2010, 2013). Zasedal v mandátovém a imunitním výboru.

Mimo to byl také předsedou KVV ČSSD Středočeského kraje. Z důvodu, že se prezentoval jako spojenec trestně stíhaného Davida Ratha, byl vyzván vedením ČSSD v roce 2012, aby z postu odstoupil. To nakonec v červnu téhož roku udělal.

Nahrazen byl Milošem Peterou, který byl však Dolejšovým spojencem a tak nešlo o výraznou změnu a nejspíš jen symbolický tah. Dolejš však spojení s Rathovou kauzou odmítal.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 již nekandidoval.

Je ženatý a má dvě děti.