V Česku firma dává práci zhruba jedenácti tisícům lidem, což z ní činí jednoho z největších zaměstnavatelů u nás. Roční obrat Siemens v ČR se pohybuje v desítkách miliardách korun. Nyní u nás působí především v těchto hlavních oblastech: průmyslová a veřejná infrastruktura, energetika, zdravotnictví a informační.

Vedle obchodních aktivit působí Siemens v České republice také ve výrobní sféře. Nejvýznamnějšími závody jsou podniky na výrobu nízkonapěťových elektromotorů v Mohelnici, Frenštátě pod Radhoštěm a Drásově, brněnský závod na výrobu parních turbín či trutnovský závod na výrobu průmyslové nízkonapěťové techniky. Do skupiny patří i závod na výrobu osvětlovací techniky OSRAM v Bruntále a letohradský podnik OEZ, výrobce jistících přístrojů a zařízení nízkého napětí.

V obchodním roce 2008/2009 vykázala skupina podniků Siemens v České republice obrat 30 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 16,5 miliardy Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry.

V roce 2009 společnost u nás propouštěla, a to po rozhodnutí zrušit výrobu kolejových vozidel v závodu Siemens Kolejová vozidla (SKV) na pražském Zličíně. Krok zdůvodnila rostoucími náklady, závod přesunula dále na východ. O práci tehdy přišlo devět set lidí. Dalších šestnáct tisíc výpovědí společnost rozdala jinde ve světě, nejvíce v Německu.

Od ledna 2010 ale firma začala znovu plošně přijímat nové zaměstnance. Od prvního čtvrtletí hlásí celá skupina oživení a zvýšený počet zakázek, které se propadly v důsledku světové hospodářské krize.

Růst světových trhů se v ČR projevil zejména ve výrobě malých nízkonapěťových elektromotorů v mohelnickém závodě, který je největším v Evropě. V porovnání s posledním čtvrtletím 2009 získal závod v prvním čtvrtletí 2010 o dvacet procent více zakázek, což se promítlo do objemu výroby. Vyšší produkci hlásí i závody ve Frenštátě a Drásově, kde Siemens vyrábí elektromotory vyšších výkonů. Na vyšší výkon jedou rovněž provozy v Trutnově, Letohradě, Bruntále a Brně.

„Jsme nejen velkým zaměstnavatelem, ale také exportérem. Export našich výrobků generuje více jak polovinu obratu skupiny v České republice. Lehké oživení světových trhů se tedy příznivě projevuje na objemu zakázek pro naše výrobní závody, které byly na rozdíl od našich obchodních divizí více ovlivněny světovou hospodářskou recesí. Potvrzení tohoto trendu ale přinesou až další měsíce,“ říká Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice.

Další informace
http://www.siemens.com/entry/cc/en/
http://www.siemens.com/answers/cz/cz/

Další informace o společnosti Siemens najdete na firmy.cz.