Sinice produkují dráždivé látky, které mohou u člověka vyvolat alergické reakce, jež se projevují rýmou, vyrážkami a podrážděním kůže a očí, někdy i zánětem spojivek. Vedle toho produkují i nebezpečnější jedovaté toxiny, které mají na svědomí zvracení, bolesti břicha, podráždění střevní stěny, bolesti hlavy a dokonce i jaterní problémy.

Sinice - Cyanobacteria

Sinice - Cyanobacteria

FOTO: fotobanka Profimedia

Míra zdravotních komplikací závisí na:
• citlivosti člověka
• množství vody, které bezděky spolkl při koupání
• době, kterou ve vodě strávil
• míře znečištění vody

Zvlášť nebezpečné jsou sinice pro malé děti, starší osoby a těhotné ženy. U dětí je otrava horší tím spíš, že váží méně než dospělí. Stejná dávka sinic u nich proto vyvolá daleko dramatičtější potíže. Navíc ve vodě častěji dovádějí, takže bezděky polknou víc kontaminované vody. U starších lidí mívá otrava bouřlivý průběh hlavně proto, že jejich imunitní systém už nebývá tak výkonný. U těhotných žen může v krajním případě dojít až k ohrožení plodu.

Sinice - Cyanobacteria

Sinice na břehu rybníka

FOTO: fotobanka Profimedia

Pozn: Lékaři sice zatím nevědí o žádném úmrtí na otravu sinicemi, ale jedním dechem informují o případech, kdy se zvířata napila vody obsahující sinice a uhynula. Riziko se zvyšuje i s opakovaným koupáním po více dnů a samozřejmě i s množstvím sinic ve vodě.

Kdy a kde je jich nejvíce

Situace se sinicemi bývá lepší na začátku léta a zhoršuje se v jeho průběhu, tedy hlavně v srpnu. Množení sinic nahrává horké počasí. Pokud je chladno a hodně prší, může se stav vody i zlepšit. Když je ale tak teplý květen, problémy se objeví podstatně dřív, někde už dokonce v červnu.

Sinice tvoří na hladině tzv. vodní květ. Čím blíže k přírodě, tím riziko znečištění vody stoupá. Nikdy bychom se neměli koupat v místech, kam ústí odpadní voda z dešťových kanalizací, a na pováženou je i koupání v rybnících s intenzívním rybím hospodařením.

Rizikovými místy jsou také pláže a břehy. Sinice k nim může přivát vítr, který se opírá do vodní hladiny. Snadno se shromáždí ve vysokých koncentracích a podráždí nebo infikují děti, které si tu hrají. A to i tehdy, když se nekoupou, ale jen cachtají.

Sinice pod mikroskopem

Sinice pod mikroskopem

FOTO: fotobanka Profimedia

Jedním z hlavních důvodů, proč stále přibývá vodních ploch znečištěných přemnoženými sinicemi, je fosfor, který obsahují hnojiva a hlavně prací prášky. Fosfor sinice i řasy potřebují ke svému růstu. Z odpadních vod ho dokáží odstranit jen opravdu moderní čističky. Do roku 2010 by to měly umět všechny, alespoň podle směrnic EU.

Kde zjistit, zda je voda bezpečná

V České republice je 130 koupališť ve volné přírodě, kde jakost vody sleduje provozovatel koupaliště a hygienici.

Informace o čistotě vody poskytují příslušné hygienické stanice, některé obecní úřady a lze je ověřit i na stránkách Státního zdravotnického ústavu.

Jak snadno ověřit přítomnost sinic ve vodě

Přítomnost sinic si člověk může ověřit i sám. Stačí nabrat vodu do PET láhve a nechat ji stát asi půl hodiny na slunci. Utvoří-li se ale na hladině zelený kroužek z drobných krupiček a voda zůstane čirá, potvrzuje to přítomnost sinic. Pokud voda zůstane zakalená, nebo zákal klesá ke dnu, jde s největší pravděpodobností jen o přítomnost řas.

Co dělat po koupání s zamořené vodě

Koupání ve vodě s přítomností sinic hygienici nedoporučují. Relativně bezpečný pobyt v takové nádrži je maximálně deset minut za předpokladu, že budou učiněna opatření, která omezí riziko podráždění:

• Neutírejte se ručníkem, abyste si nevetřeli jedovaté sinice a toxiny do pokožky

• Co nejrychleji se osprchujte v čisté vodě. Nemáte-li možnost, polijte se alespoň čistou vodou z PET lahve.

• Pokud vás začne bolet hlava a dělá se vám špatně, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Použité zdroje: cs.wikipedia.org/wiki/Sinice, www.szu.cz

Další zajímavosti i odborné názory na jejich šíření si můžete přečíst například na stránkách: www.sinice.cz či www.priroda.cz.