Postupně Slovensko nastoupilo cestu evropské integrace. V roce 2004 se stalo členem Evropské unie a NATO. O pět let později vyměnilo korunu za euro. Je rovněž členem OSN.

Východní český soused se rozkládá ve střední Evropě na ploše bezmála 50 tisíc kilometrů čtverečních. Počet obyvatel dosahuje přibližně poloviny obyvatelstva České republiky, k červenci 2010 to bylo 5,4 miliónu lidí. V hlavním městě Bratislavě žije necelý půl milión obyvatel.

 

Slovenská euromince

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Ke slovenské národnosti se hlásí 85 procent tamních obyvatel. Dalších deset procent tvoří Maďaři, zbytek připadá na menšinu romskou, českou, rusínskou a ukrajinskou. Zejména v posledních letech dochází často ke sporům právě s romskou a maďarskou komunitou. Maďarština je také druhým nejpoužívanějším jazykem po úřední slovenštině.

Tenze mezi Maďary a Slováky však nevyplývají pouze ze sociálních nebo vlasteneckých sporů. Na vině jsou také dějiny, jelikož Slováci strávili téměř celé druhé tisíciletí pod nadvládou Maďarů, což v 19. století stejně jako u nás vyvrcholilo obdobou národního obrození.

Téměř 85 procent dnešních Slováků je věřících. Většina z nich inklinuje k římskokatolické církvi.

Slovenská ekonomika je silně závislá na zahraničí

Ekonomická závislost na okolních státech platí zejména pro Německo, které je jeho hlavním obchodním partnerem. Proto se na Slovensku také v roce 2010 projevil růst zahraničního hospodářství a země se začala stabilizovat po finanční krizi.

Od roku 2008 na Slovensku také prudce vzrostla nezaměstnanost. Během roku 2010 se pohybovala mezi 12 a 13 procenty.

Pro Slovensko je významná především strojírenská, hutnická, chemická a potravinářská odvětví. Velký podíl na celkovém průmyslu má výroba automobilů. Své automobilky tu tam mají například Volkswagen, PSA Peugeot Citroen a KIA motors.

Jednou z priorit vlády pro nadcházející období je jaderná energetika, zejména dokončení jaderné elektrárny Mochovice a výstavba nových bloků jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích.

Sever země má až vysokohorský charakter

Slovensko přitahuje řadu turistů, především z České republiky. Většina z nich se vydává do Tater, které jsou součástí karpatské soustavy. Jejich nejvyšší horou je Gerlachovský štít (2 655 m). Většina země je hornatá, některé severní oblasti mají až vysokohorský charakter. Na jihozápadě se rozkládá Záhorská a Podunajská nížina, na východě leží Východoslovenská nížina.

Tatry

Tatry

FOTO: fotobanka Profimedia

Nejdelší slovenskou řekou je Váh (389 km), zemí protéká také Dunaj. Na území Slovenska se nachází několik set vodních nádrží, které se využívají jednak pro rekreaci a jednak k energetickým účelům. Největší z nich je Gabčíkovo s rozlohou 46 km².

Politický systém

Legislativní moc na Slovensku zastupuje jednokomorový parlament, Národní rada, ve které zasedá 150 poslanců. Ti jsou voleni každé čtyři roky.

Ivan Gašparovič

Ivan Gašparovič

FOTO: Reuters

Hlavou státu je prezident, kterého si volí občani na období pěti let. V roce 2009 obhájil tento úřad Ivan Gašparovič.

Na základě výsledků voleb do Národní rady jmenuje prezident předsedu vlády. Od července 2010 jí je Iveta Radičová, poslankyně za SDKÚ-DS.

Iveta Radičová

Iveta Radičová

FOTO: Petr Josek, Reuters

Nejsilnějšími politickými stranami na Slovensku jsou SMER-SD, SDKÚ-DS (Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana), SaS (Sloboda a Solidarita) a KDH (Kresťanskodemokratické hnutie).

Téměř tisíc let pod nadvládou Maďarů

Dějiny Slovenska jsou velkou měrou totožné s dějinami Česka. Na počátku našeho letopočtu se na jeho nynějším území rozkládal germánský stát Vanniovo království. Postupem času se v této oblasti usadili Slované a stali se součástí Velkomoravské říše. Po zániku této říše v 10. století byli až do vzniku Československa v roce 1918 Slováci členem Uherského království.

Jižně od Trenčína leží hrad Beckov, který sloužil jako pevnost na obranu proti Turkům.

Jižně od Trenčína leží hrad Beckov, který sloužil jako pevnost na obranu proti Turkům.

FOTO: fotobanka Profimedia

Slovensko se společně s Českem zotavovalo z první světové války a pod prezidenty Masarykem a Benešem budovalo společný stát. Druhou světovou válku už však jednotlivé útvary strávily jako samostatné státy: v roce 1939 vznikl Protektorát Čechy a Morava a zároveň Slovenský štát, který se sice vydával za protifašistický, ale fakticky byl většinu času německým spojencem.

Po skončení války došlo k obnovení Československa, které pak bylo 40 let součástí komunistického východního bloku. Toto soustátí trvalo až do 1. ledna 1993, kdy vznikly samostatné státní útvary Slovenská republika a Česká republika.