Energii, která na zemský povrch dopadá v podobě slunečních paprsků, lze využít hned několika způsoby. Nejefektivnější je její přímá přeměna na elektrickou energii, k čemuž slouží solární (fotovoltaické) kolektory. Skládají se ze slunečních článků, což jsou velmi tenké pláty tvořené většinou monokrystalem křemíku.

Celý proces je založen na takzvaném fotovoltaickém jevu. Ten spočívá v uvolňování elektronů z polovodivých látek slunečních článků poté, co jsou osvětleny (dopadají na ně fotony). Následnou chemickou reakcí dochází k předání sluneční energie.

Solární kolektory pro SolarInside zabudované ve střeše (Junkers).

Solární kolektory pro SolarInside zabudované ve střeše (Junkers).

FOTO:  Junkers

150 wattů z čtverečního metru

Jeden čtvereční centimetr slunečního článku dodává energii v hodnotě asi 12 miliwattů. Za slunečního letního odpoledne může jeden metr čtvereční fotovoltaických článků vyprodukovat až 150 wattů stejnosměrného proudu. Články, měřící přibližně jeden decimetr čtvereční, se spojují do panelů o celkovém výkonu od 10 do 300 wattů.

Panely se instalují buďto jednotlivě, například na střechách rodinných domků, nebo i ve velkém množství na rozlehlých plochách vymezených pro tyto účely. Právě v prostorové flexibilitě tkví jedna z výhod těchto elektráren. Aby byl však projekt úspěšný, záleží také na době slunečního záření a na jeho intenzitě. Podstatnou roli hraje i počasí.

 

FOTO: fotobanka Profimedia

Elektřina zdarma a zelený bonus k dobru

Většina vlastníků fotovoltaického systému provozuje takzvaný On-grind systém, jenž je propojený s distribuční sítí. Vyrobený stejnosměrný proud se ve střídači přemění na střídavý a následně putuje do sítě skrz elektroměr, který započítává počet odvedených kilowatthodin. Z nich pak majitel profituje. Elektřinu ale odebírá klasicky ze sítě přes elektroměr vlastní spotřeby. Za ni uživatel nejen že neplatí, ale navíc získává zelený bonus za ekologicky vyrobenou energii. Druhý způsob se nazývá Off-grind systém. Při něm dochází k ukládání elektřiny do samozásoby.

Během let se ze solární elektřiny stal v Česku velmi vyhledávaný byznys. Mohou za to především garantované vysoké výkupní ceny energie. V posledních letech došlo v této oblasti k tak obrovskému rozmachu, že reálně hrozí výrazné zdražení ze strany ČEZu. Mnozí nová zařízení kritizují i kvůli hyzdění krajiny.

Jen za červenec roku 2010 vzniklo v Česku 684 nových slunečních elektráren. K 1. srpnu vzrostl celkový výkon tuzemských solárních stanic od začátku roku o 34 procent na 622 megawattů. Na začátku předchozího roku to přitom bylo pouhých 65,74 megawattů.