Stanislav Křeček se narodil 20. května 1938 v Praze, kde vystudoval výtvarnou školu a průmyslovou školu geologickou. Postupně se pak živil jako horník, dělník a geolog, až nastoupil na Právnickou fakultu Karlovy univerzity.

Stal se čekatelem u Městského soudu v Praze, ale pro své angažování se ve studentských časopisech mu byl v sedmdesátých letech odebrán titul JUDr. a byl donucen opustit prostředí justice. Poté se živil jako výtvarník.

V devadesátých letech si založil soukromou advokátní praxi a stal se spoluzakladatelem a předsedou Sdružení na ochranu nájemníků. Krátce také působil jako poslanec České národní rady.

Z poslance zástupcem ombudsmana

V roce 1993 vstoupil Křeček do ČSSD, za kterou v roce 1998 poprvé usednul v Poslanecké sněmovně, kde potom působil nepřetržitě 15 let. Teprve když byl v roce 2013 zvolen zástupcem ombudsmana Pavla Varvařovského, s poslaneckým mandátem se rozloučil.

Samotný ombudsman nebyl ze zvolení Křečka nadšený. Sám prosazoval jiného kandidáta a u Křečka kritizoval především jeho vysoký věk. Do nového postu totiž Křeček nastoupil ve věku 74 let.