V tomto směru plní závazky vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, ze členství v Evropské unie a ze státní politiky životního prostředí.

Příjmy fondu, jehož činnost upravuje zákon č. 388/1991 Sb., tvoří zejména platby za znečisťování nebo poškozování složek životního prostředí. O použití finančních prostředků fondu rozhoduje ministr životního prostředí na základě doporučení Rady fondu.

Kromě rozdělování finančních prostředků fond poskytuje také konzultační a poradenskou činnost.

Zdroj: SFŽP