Skupinu Světové banky tvoří pět subjektů. Nejdůležitější jsou dva - Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD), která pomáhá středně bohatým a chudým, přitom ale solventním zemím v ekonomickém růstu, a Mezinárodní asociace pro rozvoj (International Development Association – IDA), která se pomáhá těm nejchudším zemím světa formou grantů, bezúročných či nízkoúročných půjček.

Třetím členem skupiny SB je Mezinárodní finanční korporace (IFC), která financuje projekty uskutečňované soukromými subjekty v rozvojových zemích a poskytuje záruky na politická rizika země (znárodnění, občanské války). Poslední dvě jsou Mnohostranná agentura pro investiční záruky (MIGA) a Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů (ICSID)

V současné době je členem Skupiny Světové banky 187 zemí, včetně České republiky. Členy nejsou například Severní Korea nebo Kuba, ale také Lichtenštejnsko, Monako a Andorra.

V roce 2005 vyřadila Světová banka Českou republiku ze skupiny rozvojových zemí a zařadila ji tak po bok rozvinutých světových ekonomik. Znamená to, že Česko ztratilo nárok na čerpání výhodných úvěrů, této možnosti ale již delší dobu předtím nevyužívalo.

Jim Yong Kim, President of the World Bank Group,

Prezident Světové banky Jim Yong Kim

FOTO: Shannon Stapleton, Reuters

Nejvyšším představitelem Světové banky je prezident volený na pětileté období Správní radou. Podle nepsané dohody poválečného vývoje tento post obsazuje Američan, zatímco post generálního ředitele Mezinárodního měnového fondu (MMF) je vyhrazen pro občana některého z evropských států.

Od 1. července 2012 je prezidentem Světové banky Američan Jim Yong Kim. Původním povoláním je lékař, narodil se v roce 1959 v jihokorejském Soulu, už v pěti letech se ale s rodiči přestěhoval do amerického státu Iowa. Ve funkci nahradil Američana Roberta Zoellicka.