Po návratu do Prahy se věnoval nezávislé žurnalistice. Jeho komentáře se objevovaly ve veřejnoprávních médiích - v Českém rozhlase i České televizi, ale také v Literárních novinách nebo MF Dnes. Zaměřuje se nejen na situaci v Řecku, ale věnuje se i sociální politice, trhu práce a problémům v souvislosti s finanční a ekonomickou krizí v zemích Evropské unie.

Thomas Kulidakis si také vyzkoušel práci v orgánech EU. Pracoval na Generálním sekretariátu Evropské komise.

V současné době je zaměstnaný v soukromé společnosti. Souběžně publikuje v odborném tisku, spolupracuje na mezinárodních vědeckých projektech Univerzity Karlovy v Praze a je odborným konzultantem u některých dokumentů.