Skupina patří v České republice k nejvýznamnějším společnostem z hlediska obratu a zaměstnává přes čtyři tisíce lidí. V roce 2008 se mezi firmami v ČR zařadila z pohledu tržeb na páté místo.

I jí ovšem potkal v roce 2009 finanční propad v důsledku celosvětové hospodářské krize.

Unipetrol například zpracoval v roce 2009 celkem 4,11 miliónů tun ropy. Celkové výnosy skupiny tak činily 67,4 miliard Kč, konsolidovaná čistá ztráta ovšem -840 miliónů Kč.

Obrat ve vývoji nastal letos, tedy v 1. čtvrtletí 2010, kdy se firma po pěti čtvrtletích opět dostala do zisku: čistý zisk činil 309 milionů Kč, jak uvedla společnost.

 Z rukou státu k Polákům

Vznik firmy samotné odpovídal scénáři porevolučního vývoje v ČR, tedy 90. letům 20. století.  Založením akciové společnosti Unipetrol v roce 1994 byl naplněn jeden z postupných koncepčních kroků privatizace českého petrochemického průmyslu.

Unipetrol měl spojit vybrané české petrochemické firmy do uskupení, které by bylo schopno konkurovat silným nadnárodním koncernům.

Majoritním akcionářem společnosti byl se 63 procenty akcií český stát, reprezentovaný Fondem národního majetku. Zbylé akcie vlastnili drobní akcionáři a investiční fondy. Podle původní koncepce měl být podíl státu ve společnosti privatizován.

Do Unipetrolu byly posléze postupně začleněny akciové společnosti Kaučuk, Chemopetrol, Benzina, Paramo, Koramo, Česká rafinérská, Unipetrol Trade, Spolana a Unipetrol Rafinérie. Myšlenku jednotného kolosu se ale nepodařilo zcela udržet. Nefungoval, později se proto z něj začaly vyčleňovat dílčí podniky.

I v případě tohoto mamutího podniku se následně začala rojit podezření z podezřelých obchodů a korupce. Do řečí se dostal také tehdejší premiér za ČSSD Stanislav Gross.

Nyní je Unipetrol součástí polské skupiny PKN Orlen, která vlastní třiašedesát procent akcií.

Další informace o společnosti Unipetrol najdete na firmy.cz.