Skupina patří v České republice k nejvýznamnějším společnostem z hlediska obratu a zaměstnává přes čtyři tisíce lidí. V roce 2008 se mezi firmami v ČR zařadila z pohledu tržeb na páté místo.

I jí ovšem potkal v roce 2009 finanční propad v důsledku celosvětové hospodářské krize.

Unipetrol například zpracoval v roce 2009 celkem 4,11 miliónů tun ropy. Celkové výnosy skupiny tak činily 67,4 miliard Kč, konsolidovaná čistá ztráta ovšem -840 miliónů Kč.

Obrat ve vývoji nastal letos, tedy v 1. čtvrtletí 2010, kdy se firma po pěti čtvrtletích opět dostala do zisku: čistý zisk činil 309 milionů Kč, jak uvedla společnost.

 Z rukou státu k Polákům

Vznik firmy samotné odpovídal scénáři porevolučního vývoje v ČR, tedy 90. letům 20. století.  Založením akciové společnosti Unipetrol v roce 1994 byl naplněn jeden z postupných koncepčních kroků privatizace českého petrochemického průmyslu.

Unipetrol měl spojit vybrané české petrochemické firmy do uskupení, které by bylo schopno konkurovat silným nadnárodním koncernům.

 

FOTO: Unipetrol

Majoritním akcionářem společnosti byl se 63 procenty akcií český stát, reprezentovaný Fondem národního majetku. Zbylé akcie vlastnili drobní akcionáři a investiční fondy. Podle původní koncepce měl být podíl státu ve společnosti privatizován.

Do Unipetrolu byly posléze postupně začleněny akciové společnosti Kaučuk, Chemopetrol, Benzina, Paramo, Koramo, Česká rafinérská, Unipetrol Trade, Spolana a Unipetrol Rafinérie. Myšlenku jednotného kolosu se ale nepodařilo zcela udržet. Nefungoval, později se proto z něj začaly vyčleňovat dílčí podniky.

I v případě tohoto mamutího podniku se následně začala rojit podezření z podezřelých obchodů a korupce. Do řečí se dostal také tehdejší premiér za ČSSD Stanislav Gross.

Nyní je Unipetrol součástí polské skupiny PKN Orlen, která vlastní třiašedesát procent akcií.

Další informace o společnosti Unipetrol najdete na firmy.cz.