„ÚOHS je ústředním orgánem státní správy, který je zcela nezávislý ve své rozhodovací činnosti,“ uvádí sám o sobě úřad, který sídlí v Brně. Zabývá se trhem, protože fungující hospodářská soutěž má dopad na spotřebitele. S rostoucí konkurenceschopností se rozšiřuje sortiment a snižuje cena.

Úřad proto prověřuje, zda firmy neuzavírají kartelové dohody, zda nezneužívají dominantní postavení, schvaluje fúze společností či kontroluje veřejné zakázky a veřejná podpora.

V čele úřadu je předseda, kterého na návrh vlády jmenuje prezident. Ve funkci je z pravidla šest let. Celkový počet zaměstnanců je přes 120. Ti si na platech rozdělí v roce 2009 přes 53 miliónů korun. Rozpočet úřadu počítá v roce 2009 s příjmy 5,7 miliónu korun a s výdaji ve výši 143,6 miliónu korun.

Nejvyšší pokuty

Mezi nejvyšší pokuty, které úřad v posledních letech udělil, patří například postih deset miliónů korun pro RWE. Společnost totiž stanovovala některým zákazníkům příliš vysoké zálohy. Přes čtvrt miliardy korun dostaly vysokou pokutu České dráhy za dominantní postavení na trhu v nákladní dopravě.

Předsedové ÚOHS:
Petr Rafaj (od 2009)
Martin Pecina (2005-2009, poté ministrem v úřednické vládě)
Josef Bednář (1998-2005)
Stanislav Bělehrádek (1991-1998)

WEB: www.compet.cz