Narodil se 5. dubna 1943 v Brně a tam také na Fakultě architektury VUT absolvoval obor stavba měst. Během studií byl na rok vyloučen za účast na studentském protestním shromáždění, ale školu dokončil. Od roku 1968 pracoval jako projektant a výzkumný pracovník na vodohospodářském ústavu ve Stavoprojektu. V zaměstnání setrval dvaadvacet let.

V roce 1990 byl zvolen primátorem Brna, ale po dvou letech jej z funkce odvolali. Poté se živil jako vedoucí Ústavu územního plánování na své mateřské univerzitě a následně dělal v roce 1995 náměstka ministra hospodářství. Působil jako ředitel Sekce regionální politiky a územního plánování. Z tohoto postu přesídlil na ministerstvo zahraničních věcí, kde mu připadla stejná funkce.

V letech 1996 - 1998 působil jako senátor a od roku 2002 mu patří místo v Poslanecké sněmovně. Ve volebním období od roku 2010 předsedá volebnímu výboru a je členem organizačního výboru a výboru pro životní prostředí.