Václav Zemek, narozený 13. dubna 1974, je absolventem Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. Mezi roky 2003 - 2009 pracoval jako odborný referent na odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vlašimi a od roku 2009 je vedoucím oddělení ochrany odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje.

Proto je také ve Sněmovně členem nejen ústavně právního výboru, ale zároveň také výboru pro životní prostředí. Je autorem tří knih a řady článků z oblasti regionalistiky, mineralogie a historie hornictví.