Posláním Vězeňské služby ČR je zajišťovat výkon vazby, trestu odnětí svobody a bezpečnost a pořádek v soudních budovách. Vězeňská služba spravuje a střeží věznice a detenční ústavy, dále střeží, předvádí a eskortuje vězněné osoby.

V rámci Vězeňské služby pracují příslušníci ve služebním poměru k České republice (stejně jako policisté nebo hasiči) a občanští zaměstnanci.

Vězeňská služba zaměstnává kolem 10 tisíc lidí. Ve služebním poměru pracuje 6765 mužů a žen, občanských zaměstnanců je 3857. (údaje platné k březnu 2010).

Stráž vězeňská a justiční

Příslušníci Vězeňské služby se v rámci své činnosti rozdělují na vězeňskou a justiční stráž. Vězeňská stráž střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody. Střeží vazební věznice, věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence

Oproti tomu justiční stráž zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství, ministerstva a v dalších místech činnosti.

V Česku je 36 věznic

V České republice je 36 věznic, z toto 10 vazebních. V současné době se Vězeňská služba ČR potýká s přeplněností svých kapacit. Celkový počet vězněných osob se pohybuje okolo 22 000. Z toho je zhruba 2,5 tisíce obviněných. (údaje platné k únoru 2010). Každá věznice má svého ředitele, centrální správu zajišťuje generální ředitelství v Praze.

V České republice jsou čtyři typy věznic, a to s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Ve věznicích s dohledem vykonávají tresty lidé odsouzení za nejméně závažné trestné činy. Ve věznicích s ostrahou a se zvýšenou ostrahou jsou pachatelé nejzávažnějších trestných činů. Specializované ženské věznice jsou ve Světlé nad Sázavou a v Opavě.

Doživotně je ve vězení 37 osob

Nejvíce odsouzených, téměř 9000, vykonává trest ve věznicích s ostrahou. V režimu se zvýšenou ostrahou je kolem 1150 odsouzených. Za nejzávažnější trestnou činnost je v českých věznicích také 37 vězňů odsouzených na doživotí, z toho 35 mužů a dvě ženy. O tom, v jakém druhu věznice si odsouzený trest odpyká, rozhoduje soud.

Od 1. ledna 2009 zahájila Vězeňská služba provoz detenčního ústavu v Brně. Zabezpečovací detence je nový typ ochranného opatření pro pachatele závažné trestné činnosti. Jde o osoby s vysokou mírou nebezpečnosti pro společnost. Ústav v Brně skýtá 48 lůžek, dalších 150 míst je v Opavě.