Vladimíra Lesenská se narodila 28. května 1964 v Opočně a v Hradci Králové vystudovala stavební průmyslovou školu. Posléze pokračovala na Fakultu pozemních staveb při ČVUT v Praze. Po jejím absolvování pracovala deset let jako samostatná projektantka ve Stavoprojektu Hradec Králové.

V pozdějších letech si ke svým studijním zkušenostem přidala ještě znaleckou školu. Kromě projektantství se živila také jako investiční technik Krajského soudu v Hradci Králové a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nebo jako soudní znalkyně.

V roce 1994 se stala zastupitelkou města Týniště nad Orlicí, kde působila též jako zástupkyně starosty. V letech 2006 a 2010 byla zvolena poslankyní za ČSSD. Zasedá ve výboru pro sociální politiku, je členkou Volební komise a Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti.