Moravčíková se narodila v roce 1957 v Jičíně, vystudovala gymnázium ve Svitavách a absolvovala vysokou školu zemědělskou v Brně.

Její první zaměstnání bylo v JZD Litomyšl, v 90. letech přesídlila do Kutné Hory, kde bydlí dodnes. Působila v tamním Agropodniku, na okresním pozemkovém úřadě a majetkoprávním oddělení okresního úřadu. Pracovala jako vedoucí Majetkového oddělení na městském úřadě v Kutné Hoře.

Tam je také od roku 2010 zastupitelkou. Ještě předtím byla v roce 2008 zvolena do zastupitelstva Středočeského kraje. Zároveň se stala krajskou radní a náměstkyní hejtmana pro oblast majetku.

Poté, co byl v květnu 2012 zatčen poslanec a hejtman David Rath, byla jeho dosavadní náměstkyně Moravčíková zvolena za jeho nástupkyni. Okamžitě začala s čistkami a rozvázala smlouvy s některými Rathovými lidmi na úřadě.

Dohodla se například na odchodu bruselského emisara kraje Marka Semeráda, který byl považován za Rathova spojence. Vypověděla také smlouvy šesti Rathovým poradcům, jejichž práce přišla kraj na 5,5 miliónu korun. Není přitom často jasné, co dělali. Poradenství nyní budou dělat lidé z hejtmanství.