Aktivita udává počet jaderných přeměn, které se uskuteční v určitém množství látky za jednotku času. Zjednodušeně tedy charakterizuje intenzitu radioaktivního záření. Čím větší je radioaktivita dané látky v Bq, tím více jader se přemění za sekundu, což znamená intenzivnější záření.

Jeden becquerel je poměrně malá jednotka, proto se v praxi nejčastěji používají její násobky. Pro přesnější charakteristiku radionuklidů se becquerel také vztahuje k hmotnostním, objemovým nebo plošným jednotkám.

Henri Becquerel

Henri Becquerel

FOTO: fotobanka Profimedia

Na rozdíl od ekvivalentní dávky, která v jednotkách sievert vyjadřuje účinky ionizujícího záření na organismy, udává becquerel fyzikální hodnotu záření.

Jednotka byla pojmenována po francouzském fyzikovi Henri Becquerelovi (1852), který v roce 1903 obdržel spolu s manželi Curieovými Nobelovu cenu za fyziku za výzkumy v oblasti radioaktivity. Tu oficiálně objevil v roce 1896 díky změnám na fotografické desce, která předtím přišla do styku s uranovými solemi.