Bořivoj Šarapatka, ekolog, vysokoškolský pedagog a držitel tří patentů v oblasti netradičních zdrojů energie, se narodil 1. července roku 1959. Přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci - Katedře ekologie a životního prostředí.

Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně a pokračoval postgraduálním studiem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Má za sebou několik zahraničních stáží, například na Švédské zemědělské univerzitě v Uppsale či na University of Nebraska v americkém Lincolnu. Je členem řady odborných společenství, komisí a výborů věnujících se životnímu prostředí, publikuje odborné články.

Ve Sněmovně pracuje jako místopředseda výboru pro životní prostředí. Je zároveň členem Stálé delegace do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.