Jiřina Rippelová se narodila 4. prosince 1958 v Sušici. Po gymnáziu nastoupila na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Svou praxi zahájila ve Státním statku Sušice. Později pracovala na klatovském úřadu práce a katastrálním úřadu.

V letech 1998 - 2006 vykonávala v Sušici funkci starostky. Působila také například jako místopředsedkyně KVV ČSSD v Plzeňském kraji. V roce 2002 byla zvolena do zastupitelstva Plzeňského kraje a čtyři roky nato byla zvolena senátorkou.

Je předsedkyní Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, členkou organizačního a ústavně-právního výboru a členkou Stálé delegace Parlamentu České republiky do Středoevropské iniciativy.