Někdejší šéf českolipské ČSSD se narodil 7. října 1953 a po absolvování gymnázia vystudoval Vysokou školu lesnickou a dřevařskou ve Zvolenu. Po návratu z vojny pracoval sedmnáct let v Severočeských dřevařských závodech v České Lípě. Poté se živil jako finanční poradce společnosti Kapitol.

Členem sociálních demokratů se stal v roce 1997. Později stanul ve funkci předsedy okresního výkonného výboru v České Lípě a dělal zastupitele Libereckého kraje. V letech 2002 - 2008 vykonával funkci místostarosty města Doksy.

Mimo vysoké politiky se Kapoun angažuje také ve fotbale. Kromě toho, že dělá sudího v krajských a okresních soutěžích, je předsedou Okresního fotbalového svazu Česká Lípa a jednu dobu byl členem Ekonomické komise ČMFS.

Senátorem je Karel Kapoun od roku 2008. Pro své sportovní založení byl zvolen předsedou podvýboru pro sport výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Je také členem Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.