Stavba se klene přibližně 13 metrů nad hladinou řeky Vltavy a je položena na šestnácti mostních obloucích. Vstup od Starého Města je chráněn Staroměstskou mosteckou věží, z druhé strany na něj shlíží větší a menší Malostranská mostecká věž.

Karlův most

Karlův most

FOTO: fotobanka Profimedia

Na místě Karlova mostu, druhého nejstaršího dochovaného mostu v Čechách, stával dříve Juditin most, který byl v roce 1342 stržen povodní. Teprve v roce 1357 započala na pokyn Karla IV. stavba nového mostu, jemuž se až do poloviny 19. století říkalo pouze Kamenný nebo Pražský. Přibližně do té doby byl také kromě brodů a přívozů jediným spojením přes Vltavu v Praze.

Karlův most

Karlův most

FOTO: fotobanka Profimedia

V minulosti sehrála tato gotická stavba řadu významných rolí, stala se místem střetávání lidí, centrem městského života, probíhaly zde soudy, jarmarky a pořádaly se zde bojová klání. Dnes je jednou z nejvíce vyhledávaných památek v Praze. Lidé často obdivují také třicítku barokních soch a sousoší, které most zdobí. Na mostě také působí celá řada pouličních umělců, dostat však místo v této lukrativní poloze není vůbec snadné.

Karlův most

Karlův most

FOTO: fotobanka Profimedia

V minulosti na mostě jezdila koněspřežná dráha i tramvaj, jejíž speciální koleje zkonstruoval František Křižík. Tramvaje později nahradily autobusy a až do roku 1965 zde fungovala i automobilová doprava. Teprve poté se stal přístupným pouze pro pěší.

Karlův most

Karlův most

FOTO: fotobanka Profimedia

V průběhu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století proběhla na mostě generální oprava, v roce 2007 započala nová oprava, při které došlo i k několika velmi necitelným úpravám.