Pavel Antonín se narodil 5. června 1962. V roce 1987 absolvoval Lékařskou fakultu UJEP v Brně a nastoupil na gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Znojmě. Od roku 2004 je primářem gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod.

Na kandidátce figuroval až na 19. místě

Do ČSSD vstoupil v roce 2005 a v roce 2010 se na základě preferenčních hlasů dostal z předposledního 19. místa kandidátky do Sněmovny. Mandát získal jako řada dalších kandidátů z posledních pozic zejména díky iniciativám Vyměňte politiky a Defenestrace 2010, které nabádaly voliče ke kroužkování odzadu.

Poslanecký mandát Antonín obhájil i o tři roky později, kdy se konaly předčasné volby do Sněmovny.