Pochází z Kadaně, kde se narodil 6. ledna 1955. Absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a získal doktorský titul. Má za sebou též postgraduální studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Začínal jako stavební technik, poté učil na středním odborném učilišti a jednu dobu vykonával funkci ředitele První krušnohorské realitní kanceláře. Působí též jako ředitel Kulturního domu Klášterec.

Dvakrát byl zvolen místostarostou města Klášterec nad Ohří, kde později zasedal v zastupitelstvu i radě. V roce 2007 byl za KSČM zvolen do horní komory parlamentu. Stal se členem výboru pro vzdělávání, vědu a kulturu.