Narodil se 17. prosince 1980 v Hlinsku. Po absolvování gymnázia získal na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně titul magistra. Následně po dokončení postgraduálního studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy obdržel titul JUDr.

Momentálně je zaměstnán jako právník Odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů Krajského úřadu Pardubického kraje.

V roce 2007 se Chvojka přidal k sociálním demokratům. Působí ve funkci předsedy Krajské kontrolní komise ČSSD Pardubického kraje.

V roce 2010 byl zvolen do Sněmovny. Zasedá v mandátovém a imunitním výboru a ústavně právním výboru. Je rovněž členem volební komise.